Ważny materiał

color-wiresprzewody energetyczne można dzielić na wiele sposób, np. według materiału, z jakiego zostały wykonane (lub który nie wchodzi w ich skład), według ich zastosowania czy liczby żył, które owe przewody tworzą. Wśród rodzajów przewodów energetycznych, wyróżnianych ze względu na formę czy cel ich zastosowania, odnaleźć można między innymi przewody sterownicze.

W ich obrębie występują przewody różniące się budową, środowiskiem pracy oraz dokładnym zastosowaniem. Przewody Olflex mogą, oprócz funkcji sterowniczej, pełnić także funkcję zasilającą. Przewody te mogą służyć do zasilania wszystkich urządzeń elektrycznych pracujących w suchych i wilgotnych pomieszczeniach. Ich cechami szczególnymi są olejoodporność, odporność na większość środków występujących w przemyśle, wysoka giętkość i samo-gaśnięcie. Na zewnątrz przewody Olflex mogą pracować tylko pod warunkiem dodatkowej ochrony przed promieniowaniem UV. Szczególnie często są stosowane szczególnie jako giętkie przewody kontrolne i sterownicze w obrabiarkach, urządzeniach mechanicznych, elektrowniach, technice klimatyzacyjnej itp.

Linie napowietrzne są spotykane w naszym kraju praktycznie na każdym kroku. Rozpoznać potrafi je nawet laik. Wyróżniamy linie wysokiego, średniego i niskiego napięcia. Te pierwsze montowane są na bardzo wysokich masztach o konstrukcji kratowej. Pozostałe umieszcza się na zwykłych, prostych słupach. Widoczne przy naszych ulicach linie napowietrzne obsługują zazwyczaj średnie i niskie napięcie. Zadaniem tych pierwszych jest rozprowadzanie energii elektrycznej w obrębie miast czy ich dzielnic. Te drugie odpowiadają za bezpośrednie dostarczanie prądu odbiorcom indywidualnym i przebiegają wzdłuż ulic.